למה לי ללכת רחוק                      
"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם" [משלי כ',כ"ט ופרקי-אבות ו',ח']
"ישר והפוך, הזקנים יוכלו לעשות להם עטרה על ראשם, אם בני בנים מתנהגים בעקבותיהם, מתעטרים בזקניהם".[מתוך הקדמה ל"קונטרס הטהרות"]

אני מנסה לקשר בחיי בין שני עולמות נפרדים. עולם אחד הוא עולמה של משפחתי השומרת את המסורת החרדית בדבקות רבה. אבותי הם שורה של סופרים משושלת שלמה גנצפריד ז"ל מחבר "קיצור שולחן ערוך". סבא בנימין פרידמן ז"ל חיבר ספרים רבים ביניהם "מקור התפילות" ו"קונטרס הטהרות", שהם פירושים על התורה. ואבא דוד פרידמן יבל"א ממשיך בדרכם ומוציא לאור מחדש את ספריו של אביו.
העולם השני, גם בו אני חיה, הוא העולם בו קיים חיפוש מתמיד אחר השליטה על הגוף. שיטות תנועה כגון צ'י קונג ושיטת אלכסנדר משלבות את הגופני עם המנטלי. שיכלול היכולת באמצעות הגברת המודעות ואימון יומיומי, היא דרך חיים המאפשרת "עשיית שלום עם הגוף" והיא דורשת התמדה ודבקות הדומים למשמעת הנדרשת משומר מצוות חרדי. שני עולמות אלה דורשים התמסרות והתמדה. במאבק עם הגוף ועם הרוח אני מקווה שתעמוד לי זכות אבות.

צילה פרידמן, למה לי ללכת רחוק, מני H, נוה צדק,תל אביב , 1999

בחזרה לרשימת הפרסומים
English
כל הזכויות שמורות © צילה פרידמן 2007   האתר נבנה ע"י: IMK - קידום אתרים ועוצב ע"י: www.Sketch.co.il